Terms and Conditions

Op alle rechtsbetrekkingen van Femfoto zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing. Wanneer u een opdracht verstrekt, gaat u er automatisch mee akkoord dat uw foto’s voor promotie- en verkoopdoeleinden gebruikt kunnen worden. Hebt u hier bezwaar tegen, dan dient u dat aan ons bekend te maken. Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011 en welke u op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

http://www.fotografenfederatie.nl/fileadmin/user_upload/Algemene_Voorwaarden/Algemene_Voorwaarden_FotografenFederatie_2011.pdf

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *